Wychowanie

Cel

Celem wychowania jest uzdolnienie człowieka, aby dobrze wykorzystując swą wolność osobistą, dążył do dobra i prawdy, dawał z siebie to co najlepsze i potrafił cieszyć się pełnią życia. Jak to zrobić?

Nawyki i cnoty

Szczególnie dbamy o nabywanie przez dzieci dobrych nawyków i cnót. Wiek przedszkolny jest najlepszym do tego okresem. Dzieci pracują nad samoobsługą, higieną, porządkiem itd. Nauczyciel zapoznaje przedszkolaki na początku każdego miesiąca z danym nawykiem, wyjaśnia czego od nich oczekuje. Dzieci pomagają rozwieszać obrazki pokazujące i przypominające o konkretnym zachowaniu. Za dobrymi nawykami idą cnoty. Każdy miesiąc ma przypisaną inną cechę, na którą kładziemy nacisk np. wrzesień – współpraca, październik – cierpliwość, listopad – optymizm.

Przedszkole Żywioły realizuje model kształcenia spersonalizowanego, czyli dostosowanego do możliwości i momentu rozwojowego dziecka. Dążymy do wzrostu całościowego, na każdym z pięciu obszarów osobowości jakimi są: umysł, wola, ciało, duch, emocje.
Program ten czerpie z kilkudziesięcioletnich doświadczeń placówek edukacyjnych hiszpańskiego Institució Familiar d’Educació. Drogowskazem jest tu przysłowie japońskie: Prowadź bez popychania.

Współpraca z rodziną

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym ośrodkiem przekazującym wartości, kształtującym umysł i ducha młodej osoby. Wspieranie w rozwoju dziecka da najlepsze owoce, gdy zaprosimy do ścisłej współpracy rodziny. Konieczne jest wspólne podążanie przez rodziców, nauczycieli, dzieci w tym samym kierunku.
Uznajemy, że wychowanie jest nadrzędne w stosunku do dydaktyki.