Kadra

Przedszkole „Żywioły”

Kadrę przedszkola Żywioły stanowi profesjonalny, młody zespół nauczycieli, którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę. Są to kreatywne osoby, które poprzez swoją postawę chcą być wzorem dla wychowanków. Stale pracują nad swoim rozwojem osobistym i zawodowym. Realizując program w przedszkolu wspierają rodziców w procesie wychowawczym, a swoją pracą służą dzieciom i całym rodzinom.

Marta Wawrzyniak

Dyrektor Przedszkola Żywioły

Roma Zabłuda

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Anna Walkiewicz

Wicedyrektor ds. wychowawczych, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny, wychowawca w klasie startowej.

Kinga Spadło

Wychowawca w klasie startowej, logopeda.

Ewa Kupiec

Wychowawca w grupie Odkrywców

Karolina Mamełka

Wychowawca w grupie Odkrywców.

Agnieszka Talaga

Nauczycielka języka angielskiego

Weronika Kosatka

Nauczycielka rytmiki

Marta Góralczyk

Nauczyciel wspomagający w klasie startowej

Agnieszka Lipińska

Asystent zarządu ds. administracji

Magdalena Kulesza

Nauczycielka religii

Karolina Ciszek

Logopeda