Optymista 2.0

Przedszkole Żywioły

Nasze przedszkole realizuje nowy program edukacyjno-wychowawczy Optymista 2.0.
Opiera się on na sześciu filarach, które zapewniają wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków.

1) PSYCHOMOTORYKA – NAUKA PRZEZ RUCH

Optymista stawia na ruch. Zapewniamy Twojemu dziecku codziennie 30 minut specjalistycznych ćwiczeń, stymulujących rozwój intelektualny. Ponadto niezależnie od pogody organizujemy codziennie godzinę swobodnej zabawy w ogrodzie, na świeżym powietrzu. Dbamy o zintegrowany plan dnia, wykorzystując wiele naturalnych okazji do ruchu, relaksu i ćwiczenia prawidłowej postawy.

2) KSZTAŁCENIE CHARAKTERU i NAWYKÓW

Program OPTYMISTA 2.0 pomoże rozwinąć Twojemu dziecku zestaw dobrych nawyków w 3 obszarach: samodzielność, praca i socjalizacja. Wierzymy w siłę dobrych nawyków. Dziecko ćwicząc samoobsługę, higienę, porządek nabiera siły charakteru, która pozwoli mu na szczęśliwe życie osobiste i zawodowe.  Stosujemy elementy programu TUS (Trening Umiejętności Społecznych) ćwicząc komunikację interpersonalną. Poprzez codzienną modlitwę dbamy o relację dziecka z Panem Bogiem i wzrastanie w pobożności.

3) RODZICE NAJWAŻNIEJSI PRZYJACIELE

W programie Optymista Rodzice odgrywają kluczową rolę w wychowaniu swoich dzieci, dlatego ściśle współpracujemy z Wami w ramach sytemu Tutoringu Rodzinnego. Zapraszamy na spotkania indywidualne z tutorem dedykowane tylko Waszemu dziecku. Opracowujemy wspólnie Osobisty Projekt Edukacyjny realizowany w domu i przedszkolu. Umożliwiamy codzienny kontakt osobisty z wychowawcą oraz regularnie prowadzimy agendę (dzienniczek), w której informujemy o sukcesach dziecka. Ponadto zapraszamy Was do udziału w wykładach z ekspertami od wychowania oraz do Akademii Familijnej, nazywanej „MBA dla Rodziców”.

4) ENGLISH EVERYDAY

W naszym przedszkolu angielski jest codziennie. Uczymy metodami aktywnymi: TPR (Total Physical Response), Helen Doron, Bity Inteligencji Glenna Domana i wiele innych. Ponadto nasza kadra wplata język angielski w sytuacjach codziennych metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dzieci mają nieograniczony dostęp do książeczek po angielsku, w każdej sali znajduje się biblioteczka anglojęzyczna.

5) LOGIKA I MATEMATYKA 

Uczymy matematyki metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz metodą numerycznej, stosując oś liczbową. Wspieramy rozwój dzieci grą w szachy oraz nauką kodowania. Wyobraźnię przestrzenną rozwijamy poprzez zabawy z tangramem. Codzienne ćwiczenia w manipulowaniu, odmierzaniu, odważaniu pozwalają rozwijać potencjał Twojego dziecka i zachęcają do szukania matematyki w otaczającym świecie.

 6)  CZYTANIE I PISANIE    

Ćwiczenie pamięci, mówienia publicznego, czytania, a u najstarszych dzieci też pisania, pomaga Twojemu dziecku poczuć się pewnie jako intelektualnemu odkrywcy oraz dobrze przygotować się do szkoły. Bity Inteligencji to codzienna seria ćwiczeń wzrokowo-pamięciowych rozwijająca umiejętność czytania metodą globalną. Mnemotechniki, czyli nasze sposoby na łatwiejsze zapamiętywanie, pozwolą opanować nawet 20 wierszy i piosenek rocznie. Przemawianie i oswajanie z publicznością ćwiczymy poprzez co najmniej trzy występy w roku.

Elementy programu

Nasz program ramowy dla każdej grupy jest bardzo bogaty.

3- latki :

 • Poranek – 5 razy w tygodniu
 • J. angielski – 3 razy w tygodniu
 • ścieżka edukacyjna – 3 razy w tygodniu
 • Plastyka – 1 raz w tygodniu
 • motoryka mała – 1 raz w tygodniu
 • matematyka z Froeblem
 • Psychomotoryka – 5 razy w tygodniu
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu

4-latki:

 • Poranek – 5 razy w tygodniu
 • J. angielski – 4 razy w tygodniu
 • ścieżka edukacyjna – 3 razy w tygodniu
 • Plastyka – 1 raz w tygodniu
 • motoryka mała – 1 raz w tygodniu
 • matematyka z Froeblem
 • Psychomotoryka – 5 razy w tygodniu
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu

5-latki

 • Poranek – 5 razy w tygodniu
 • J. angielski – 5 razy w tygodniu
 • ścieżka edukacyjna – 3 razy w tygodniu
 • Plastyka – 1 raz w tygodniu
 • szachy – 1 raz w tygodniu
 • matematyka z Froeblem
 • Psychomotoryka – 5 razy w tygodniu
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu

6-latki:

 • Poranek – 5 razy w tygodniu
 • J. angielski – 5 razy w tygodniu
 • ścieżka edukacyjna – 3 razy w tygodniu
 • Plastyka – 1 raz w tygodniu
 • szachy – 1 raz w tygodniu
 • religia – 1 raz w tygodniu
 • matematyka z Froeblem
 • Psychomotoryka – 5 razy w tygodniu
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu

Jak to robimy w praktyce?
Zobaczcie na naszym filmie!
https://www.youtube.com/watch?v=TtruXWRoo9E

Aktualności