Praca

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Przedszkole Żywioły zatrudni nauczyciela edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela wspomagającego/oligofrenopedagoga:

  • który posiada wykształcenie z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej/oligofrenopedagogiki lub pokrewnej
  • dla którego wychowanie dziecka jest równie ważne, jak proces kształcenia,
  • z pasją do pracy z dziećmi, chcących stale podnosić swoje kwalifikacje,
  • który kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi.

Mile widziani kandydaci posiadający minimum rok doświadczenia pracy w przedszkolu.

  • pracę na cały etat w oparciu o kodeks pracy (wychowawca: 30 godzin pracy z dziećmi, nauczyciel wspomagający: 35 godzin pracy z dziećmi)
  • umowę o pracę
  • szkolenia i warsztaty doskonalące
  • pracę w młodym dynamicznym zespole
  • opiekę mentora
  • kartę Multisport oraz prywatną opiekę medyczną

Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się ze stroną nasze wartości.
CV prosimy wysłać na adres: przedszkole@zywioly.edu.pl

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Żywioły moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926.ze zm.”).

Przedszkole

Nasze przedszkole posiada status przedszkola niepublicznego, podlegającego kuratorium, spełniającego wszystkie wymogi formalne i realizującego podstawę programową MEN.

Fundacja, która prowadzi przedszkole jest organizacją non-profit.

Misją naszego przedszkola jest wspieranie rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców w integralnym wychowaniu dzieci, na fundamencie wartości i zasad wynikających z antropologii chrześcijańskiej.

Marzymy, aby nasze dzieci mogły wzrastać w tym modelu edukacyjnym od przedszkola do matury. We wrześniu 2015 rozpoczęło działalność przedszkole „Żywioły”, a we wrześniu 2018 roku otworzyliśmy Szkołę Podstawową Kompas. www.szkolakompas.edu.pl

Inspirujemy się placówkami w Polsce: