Organ prowadzący

Fundacja „Żywioły”

Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja „Żywioły” z siedzibą w Łodzi. (KRS 0000556673)

Jesteśmy grupą rodziców, która kilka lat temu poznała model edukacyjny Sternika i zamarzyliśmy o takim projekcie w naszym mieście. Zainspirowani poznanymi placówkami postanowiliśmy założyć w Łodzi fundację, która prowadzi w Łodzi przedszkole, a w przyszłości także szkoły oparte na tej idei wychowania i kształcenia.
Bardzo cenimy dorobek hiszpańskich i polskich szkół w tym zakresie. Uważamy, że jest to najlepszy wybór dla naszych dzieci, które będą mogły wzrastać w miejscu, gdzie szanowany jest proces wychowawczy, który odbywa się w domu, gdzie nauczyciele będą z nami współpracować nad kształtowaniem cnót i nawyków oraz gdzie wartości chrześcijańskie są podstawą wychowania.

Nasz projekt jest tworzony przez rodziny oraz jest dedykowany rodzinom.

Przedszkole

Nasze przedszkole posiada status przedszkola niepublicznego, podlegającego kuratorium, spełniającego wszystkie wymogi formalne i realizującego podstawę programową MEN.

Fundacja, która prowadzi przedszkole jest organizacją non-profit.

Misją naszego przedszkola jest wspieranie rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców w integralnym wychowaniu dzieci, na fundamencie wartości i zasad wynikających z antropologii chrześcijańskiej.

Marzymy, aby nasze dzieci mogły wzrastać w tym modelu edukacyjnym od przedszkola do matury. We wrześniu 2015 rozpoczęło działalność przedszkole „Żywioły”, a we wrześniu 2018 roku otworzymy szkołę dla chłopców i dziewcząt.

Inspirujemy się placówkami w Polsce:

Aktualności