Projekty UE

Projekty UE

Fundacja ŻYWIOŁY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej przez Fundację Żywioły (akronim EP)”

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 6 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego poprzez dostosowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Żywioły, doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli w nim zatrudnionych oraz realizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty u dzieci.

Planowane efekty:
Poprzez realizację projektu Fundacja Żywioły będzie upowszechniała wysoką jakość edukacji przedszkolnej świadczonej w Przedszkolu Żywioły. Poprzez wysoką jakość należy tu rozumieć dostosowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc przedszkolnych oraz stosowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój (indywidualnych jak i grupowych), które będą ukierunkowane na zidentyfikowane i spersonalizowane potrzeby każdego z dzieci z niepełnosprawnością z osobna. Wyrównywanie w ten sposób deficytów, zarówno intelektualnych jak i fizycznych czy społecznych, na miarę możliwości każdego z nich, przyczyni się do poprawy ich samodzielności i funkcjonowania. Będzie to również edukacja włączająca i integracyjna, wybiegająca poza zasięg samego Przedszkola, ponieważ lepsze funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością wpływa na jego otoczenie zarówno bliższe jak i dalsze.
Kolejnym planowanym efektem, bez którego nie byłoby możliwe osiągnięcie efektu poprzedniego, to odpowiednie podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, będącego pracownikami Fundacji Żywioły. Szkolenia, które w ramach projektu będą realizowane przez nauczycieli, spowodują, że Przedszkole powiększy/polepszy zestaw odpowiednich narzędzi służących w konsekwencji poprawie ogólnego dobrostanu dzieci z niepełnosprawnością w sferze czy to intelektualnej, fizycznej czy społecznej.

Całkowita wartość projektu: 570 615,13 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 485 011,14 PLN.

Harmonogram terapii dla dzieci w ramach projektu.
Terapia ręki
wtorek – 9:25 – 10:05
środa – 9:30-10:00, 12:30 – 13:00
czwartek – 9:30 – 10:00, 11:50 – 12:20, 14:00 – 14:30.

Psycholog
poniedziałek – 14:15 – 15:00

Fizjoterapia
piątek  – 13:00 – 14:10

Neuroflow
poniedziałek 10:30 – 10:50
wtorek 10:10 – 10:30, 14:00 – 14:20
środa 13:10 – 13:30
piątek 9:30 – 9:50, 10:45 – 11:05

Biofeedback
poniedziałek – 10:15 – 10:45
wtorek – 13:15 – 13:45, 14:30 – 15:00
środa – 9:50 – 10:20, 10:30 – 11:00
czwartek – 11:00 – 11:30, 15:15 – 15:45
piątek 14:30 – 15:00

SI – Integracja sensoryczna
poniedziałek – 8:00 – 13:00

Logopedia
poniedziałek 13:30 – 16:00

W przypadku nieobecności Uczestnika projektu zajęcia będą odrabiane w innym terminie.