ROK

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę

Jest to małżeństwo lub dwa, wybierane przez Zarząd Fundacji i Dyrekcję Przedszkola w każdej grupie, które:

  • zna dobrze model wychowawczy przedszkola i zasady jego działania,
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania
    swoich dzieci,
  • czuje się współgospodarzem przedszkola.

Celami pracy ROK-ów są:

  • ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą,
  • zachęcanie do współpracy z placówką, aby rodzice czuli się integralną jej częścią,
  • podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i przedszkolu,
  • dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań jako szansy do wzrastania.

ROK-owie dzielą się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz współpracy z przedszkolem.

Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w grupie (na przykład przez organizację spotkań towarzyskich). Rodziny poznają się, by nawzajem doceniać się, dostrzegać wartość, którą każda z nich wnosi wraz z różnorodnością swoich doświadczeń.

Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania placówki, czy innych rodzin, ani też rozwiązywanie ich problemów. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w przedszkolu.

Aktualności