Idea programu

Przedszkole Żywioły

Przedszkole wspiera rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców w ich codziennych zadaniach. Ideą naszego programu jest kształtowanie nawyków, praca nad charakterem i kształtowanie woli dziecka. Wszystkie działania, które podejmujemy służą integralnemu rozwojowi wychowanków, są przemyślane i wiążą się z wiedzą na temat rozwoju dziecka.

Wykorzystujemy naturalną ciekawość, potrzebę zabawy oraz traktowanie przez dzieci nauki jako zabawy. Wykorzystujemy nauczanie polisensoryczne oraz okresy sensytywne na naukę czytania, pisania, języków obcych, niesamowitą chłonność wiedzy, którą mają dzieci w wieku przedszkolnym. Dbamy o rozwój ruchowy i edukację muzyczną. Ogromną zaletą naszego programu jest stały plan dnia. Małe dzieci potrzebują pewności, stałości i poczucia bezpieczeństwa, a dzięki przewidywalnemu przebiegowi dnia te potrzeby są zaspokajane.

Elementy programu

• Poranek, czyli zajęcia na początku dnia, które stymulują najbardziej chłonny od rana umysł dzieci. Polega on na przypomnieniu nawyków i przysłowia na dany miesiąc czy tydzień, liczeniu dzieci, sprawdzeniu i zaznaczeniu pogody i dnia tygodnia. Podczas poranka korzystamy również z bitów inspirowanych metodą Domana i ćwiczymy motorykę małą. Taka stymulacja od rana pobudza do działania i przygotowuje do pracy na cały dzień. Wszystkie te elementy są dla dzieci świetną zabawą.

• Psychomotoryka to autorski program aktywności ruchowej stosowany w placówkach w modelu edukacyjnym Sternika. Jest to specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń wpływający na aktywność fizyczną, ale także stymulujący funkcjonowanie mózgu.

• Dyżury dzieci są ważnym elementem planu wychowawczego. Są to drobne zadania przydzielane dzieciom tak, aby kształtować w nich postawę służby i radości z niej. Dyżury powierzane są tak, aby nie były zbyt trudne dla danego dziecka, ale wymagały od niego wysiłku.

• Muzyka ma niezwykły wpływ na rozwój i emocje dzieci, warto ją wykorzystywać w codziennych działaniach poprzez zajęcia z wykorzystaniem muzyki, piosenek, zajęć ruchowych przy melodii, rytmiki, słuchanie muzyki poważnej.

• Agenda – to rodzaj kalendarza i ważny sposób komunikacji między rodzicem i nauczycielem, gdzie wpisuje on kilka razy w tygodniu informację o dziecku, o jego sukcesach i postępach w pracy nad nawykami

• Język angielski. Dzieci z łatwością uczą się języków obcych poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków.

• Codzienna, stała praca nad wybranymi nawykami

• Codzienny spacer na świeżym powietrzu przez cały rok

Plan dnia

07:00 – 08:00

Świetlica

12:00 – 14:00

Obiad, toaleta, mycie zębów, odpoczynek, audiobook, dary Frobela

08:00 – 08:30

Schodzenie się dzieci, kwadrans wychowawczy

14:00 – 14:30

Zabawa swobodna, audycja muzyczna, tangram/puzzle, czytanie bajki/rytmika

08:30 – 09:00

Poranek (modlitwa, przypomnienie zasad i nawyków, bity Domana, ustalanie daty i pogody, zagadka, przysłowie)

14:30 – 15:00

Podwieczorek

09:00 – 09:30

Toaleta, śniadanie

15:00 – 15:30

Pożegnanie, modlitwa, rozdanie agend

09:30 – 11:00

Ścieżka dydaktyczna / angielski / psychomotoryka

15:30 – 17:00

Świetlica

11:00 – 12:00

Spacer

Aktualności