Żywioły Przedszkolem Przyjaznym Rodzinie

Żywioły są pierwszym i jedynym w Łodzi Przedszkolem Przyjaznym Rodzinie.
W styczniu 2015 roku od Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny otrzymaliśmy certyfikat, który potwierdza ten profil naszego działania.
Nasze przedszkole ma w swoim programie działania skierowane do rodzin. Jest to między innymi ścisła współpraca z rodzicami w wychowaniu dzieci, tutoring rodzinny (http://www.zywioly.kylos.pl/przedszkole/tutoring/), organizacja wykładów dla rodziców.
Naszą placówkę można odnaleźć na stronie Szkół Przyjaznych Rodzinie http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/lista-placowek/?rodzaj=niepubliczna&poziom=przedszkola&miasto=%C5%81%C3%B3d%C5%BA&wojewodztwo=

Jesteśmy miejscem przyjaznym i mamy nadzieję, że coraz więcej rodzin przystąpi do naszego rodzinnego projektu!

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

certyfikat przedszkole przyjazne rodzinie

Recent Posts