Warsztaty ekologiczne

Klasa terapeutyczna uczestniczyła 8 listopada w bardzo ciekawych i kolorowych warsztatach ekologicznych w ośrodku Źródła.
Dzięki nim poznaliśmy różne gatunki zwierząt, dowiedzieliśmy się o ich zwyczajach. Dzieci wykonały maski zwierząt oraz aktywnie uczestniczyły w zadaniach, które poszerzały ich wiedzę o polskich zwierzętach chronionych.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki realizacji projektu pt. „Działam samodzielnie – integruję się – jestem częścią społeczeństwa”.
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.
www.niwgov.pl

Recent Posts