Posłuszeństwo – cnota miesiąca w październiku

Cnoty moralne wzrastają przez wychowanie, świadome czyny i wytrwałość w wysiłku.

Łaska Boża oczyszcza je i podnosi.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Posłuszeństwo jest cnotą i dobrem. Pomaga w zrozumieniu wartości, porządku miłości.
Doskonałe pojęcie, istota i wzór posłuszeństwa kryje się w tajemnicy Trójcy. Między Ojcem, Synem i
Duchem Świętym wszystko jest słuchaniem, przyjmowaniem i dawaniem, opartym na wzajemnej
miłości. Posłuszeństwo nie jest wynalazkiem ludzkim. Jest ono wyrazem samej istoty Boga. Jak już
zostało wspomniane, najdoskonalszym wzorem posłuszeństwa jest oczywiście Jezus Chrystus.
Słuchając lepiej, nauczę się więcej. Posłuszeństwo to cnota dla osób ambitnych. Staram się
dokładnie wykonywać polecenia. Tylko osoby mężne umieją być posłuszne. Jestem posłuszny,
ponieważ tego chcę – w październiku ćwiczymy się w posłuszeństwie.

Przykładowe zadania do realizacji:
• Stała pomoc domowa w czynnościach porządkowych.
• Angażowanie się w działania dorosłych (gotowanie, sprzątanie, prace w ogrodzie).
• Właściwa postawa ciała wyrażająca szacunek do innych osób.
• Używanie zwrotów grzecznościowych.
• Staranne wykonywanie zadań i doprowadzanie ich do końca.
• Wykonywanie drobnych niespodzianek dla najbliższych (np. podanie kurtki zmęczonej
mamie/ żonie).
• Pozytywne reagowanie na prośby Rodzica przez Dziecko.
• Dziękowanie Dziecku za pomoc.

Posłuszny to znaczy wolny.
posłuszeństwo (2)

Recent Posts