Otwieramy Szkoły Podstawowe!

1 września 2018 r. Fundacja Żywioły otwiera dwie szkoły:
Szkołę Podstawową dla Dziewcząt Przystań http://www.szkolaprzystan.edu.pl/
oraz
Szkołę Podstawową dla Chłopców Kompas http://www.szkolakompas.edu.pl/
W obu szkołach powstaną pierwsze klasy.
Placówki będą mieściły się na ul. Jarosławskiej 29 (budynek gimnazjum nr 37)
Szkoły będą funkcjonowały w oparciu o edukację spersonalizowaną, a także o edukację zróżnicowaną ze względu na płeć.

Wśród zalet edukacji zróżnicowanej należy wymienić , m. in. szacunek dla naturalnej odmienności związanej z płcią, a co za tym idzie, dostosowanie metod przekazywania wiedzy oraz wychowania odpowiednio w szkołach dla dziewcząt oraz dla chłopców (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, jak również postaw – lojalności, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary).
Edukacja zróżnicowana nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do pracy wychowawczej i edukacyjnej. Dzięki niej możemy dostosować sposoby nauczania, wychowania i motywacji, które są odmienne chłopców i dziewcząt.
Szkolny program wychowawczy oparty jest na kształtowaniu cnót. Każdy uczeń korzysta z opieki tutora, który stanowi szczególne wsparcie w procesie wychowawczo-edukacyjnym.

ulotka szkoła kompas 2 zdjecie szkola przystan 5

Recent Posts