Otwieramy szkołę podstawową dla chłopców

1 września 2017 roku Fundacja Żywioły otwiera szkołę podstawową dla chłopców, w której uruchomimy trzy klasy: I, II, III.
Szkoła będzie funkcjonowała w modelu edukacyjnym Sternika w oparciu o edukację zróżnicowaną.
Zapraszamy na drzwi otwarte  1 kwietnia o godz. 11:00 na ul. Chocimską 13.

Wśród zalet edukacji zróżnicowanej należy wymienić , m. in. szacunek dla naturalnej odmienności związanej z płcią, a co za tym idzie, dostosowanie metod przekazywania wiedzy oraz wychowania odpowiednio w szkołach dla dziewcząt oraz dla chłopców (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, jak również postaw – lojalności, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary).

W szkole męskiej nauczycielami są wyłącznie mężczyźni, którzy szczególnie rozumieją uwarunkowania rozwoju chłopca. Komunikaty formułują w sposób jasny dla uczniów, a praca dydaktyczna uwzględnia konieczność zaspokojenia naturalnych potrzeb, takich jak chęć walki, pragnienie ryzyka, przeżywania przygody. Chłopcy uczą się rywalizacji i honorowego postępowania. Proces nauki odbywa się poprzez doświadczenie, a organizacja dnia zapewnia uczniom wypełnienie potrzeby ruchu, co pozytywnie wpływa na ich koncentrację w czasie lekcji.

Szkolny program wychowawczy oparty jest na kształtowaniu cnót. Każdy uczeń korzysta z opieki tutora, który stanowi szczególne wsparcie w procesie wychowawczo-edukacyjnym.

W szkole chłopcy noszą jednolite mundurki, co także jest istotnym elementem wyróżniającym model edukacyjny Sternika.

Zapraszamy również do obejrzenia wywiadów, które przeprowadzili przedstawiciele naszej fundacji na międzynarodowej konferencji EASSE w Londynie.

W najbliższym czasie zaprosimy na stronę internetową szkoły, gdzie pojawi się formularz rekrutacyjny.

Fundacja Żywioły jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej EASSE.


easseszkola-dla-chlopcow

Recent Posts