Otrzymaliśmy dofinansowanie

Miło nam poinformować, że obecnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.
Projekt ten dotyczy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi kolegami ze szkoły oraz na poprawie ich samodzielności.
Grupa nieformalna „Działamy dla Zespołu” pod patronem Fundacji Żywioły realizuje projekt pt. „Działam samodzielnie – integruję się – jestem częścią społeczeństwa”, w ramach którego ćwiczona będzie samodzielność na kilku płaszczyznach (samodzielne robienie zakupów, samodzielne przygotowywanie posiłków), jak również wspierane będą działania integracyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z ich pełnosprawnymi kolegami. Projekt będzie dotyczył społeczności szkolnej.

www.niw.gov.pl


Recent Posts