Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.

Przedszkole Żywioły

Nasze przedszkole mieści się na ul. Chocimskiej 13, w okolicach Ronda Lotników Lwowskich, miejscu dobrze skomunikowanym z łódzkimi dzielnicami. Lokal posiada dwie sale zabaw, łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci, salę do psychomotoryki oraz własny ogródek.

ul. Chocimska 13, 93-534 Łódź

503 963 223

Osoby kontaktowe

Marta Wawrzyniak
Dyrektor Przedszkola

503 963 223

Sekretariat

503 963 223

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Fundacja Żywioły w Łodzi.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Fundacja Żywioły z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 42 lok. 9
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: rodo@zywioly.edu.pl.
Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych w czasie trwania umowy edukacyjnej z Fundacją Żywioły.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.
Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej Przedszkola Żywioły www.zywioly.edu.pl  oraz na tablicach informacyjnych w szatniach placówek edukacyjnych.