Kadra

Kadrę przedszkola „Żywioły” stanowi profesjonalny, młody zespół nauczycielek, które cały czas doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę. Są to kreatywne osoby, które poprzez swoją postawę chcą być wzorem dla wychowanków. Stale pracują nad swoim rozwojem osobistym i zawodowym. Realizując program w przedszkolu wspierają rodziców w procesie wychowawczym, a swoją pracą służą dzieciom i całym rodzinom.

n01_8786   Marta Wawrzyniak, Dyrektor Przedszkola Żywioły

 

 

n01_8699  Roma Zabłuda, wicedyrektor ds. dydaktycznych, wychowawca w grupie Obieżyświatów

 

 

n01_8725  Anna Walkiewicz, wicedyrektor ds.wychowawczych i organizacyjnych, nauczyciel wspomagający w grupie   Wędrowników, oligofrenopedagog

 

Dominika Sulima, wychowawca w grupie Wędrowników
Patrycja Chajdas, wychowawca w grupie Odkrywców
Kinga Spadło, wychowawca w grupie Odkrywców
Karolina Ciszek, wychowawca w grupie Obieżyświatów
Magdalena Szczęsna, wychowawca
Agnieszka Talaga, nauczycielka języka angielskiego
Weronika Kosatka, nauczycielka rytmiki
Marta Kwaśniak-Wojtyś, neurologopeda, logopeda
Agnieszka Lipińska, asystent zarządu ds. administracji

 

 

zdjęcia: Anna Dębowska